Termeni şi condiţii

Argument

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția utilizatorilor termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.digitaljust.ro, manageriat de compania Digital Just Tax S.R.L. 
Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă, alături de contractul de mandat încheiat la finalizarea comenzii, întreaga înțelegere dintre părți. Termenii și condițiile din acest document alături de contractul de mandat înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin convenție scrisă semnată de ambele părți.
 

Definiții 

Digital Just Tax – este denumirea companiei Digital Just Tax S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Campului 117, jud. Cluj, România, având număr de ordine in Registrul Comerțului J33/1121/2006, CUI 4107020.
 
Mandatar – compania Digital Just Tax S.R.L
 
Mandant –orice persoană fizică ce deține capacitate deplină de exercițiu sau orice entitate juridică (persoană juridică, formă de exercitare a profesiei de avocat, cabinet notarial, cabinet executor judecătoresc, ș.a) care efectuează o comandă.
 
Client – orice persoană fizică ce deține capacitate deplină de exercițiu sau orice entitate juridică (persoană juridică, formă de exercitare a profesiei de avocat, cabinet notarial, cabinet executor judecătoresc, ș.a) care are acces la conținutul website-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Digital Just Tax S.R.L, sau în baza unui acord de utilizare existent între compania Digital Just Tax S.R.L și acesta și care achiziționează serviciile oferite, cu sau fără crearea unui cont, fiind de acord cu termenii și condițiile generale de funcționare. 
 
Partener – orice entitate juridică (persoană juridică, formă de exercitare a profesiei de avocat, cabinet notarial, cabinet executor judecătoresc, ș.a) înregistrată pe website, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din secțiunea termeni și condiții.
 
Cont – secțiune din website accesată prin intermediul unei adrese de e-mail și o parolă care permite utilizatorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client / mandant și istoricul în website (comenzi, facturi fiscale, ordine de plată, contracte de mandat, etc).
 
Website – platforma online găzduită la adresa web www.digitaljust.ro și subdomeniile acestuia.
 
Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între prestator și beneficiar prin care beneficiarul transmite prestatorului, prin intermediul wesite-ului, intenția sa de a încheia un contract de mandat cu titlu oneros și de a beneficia de serviciul pus la dispoziție.
 
Conținut – toate informațiile de pe site ce pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; – conținutul oricărui e-mail trimis de către prestator beneficiarului prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; – orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al prestatorului beneficiarului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta; – informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de prestator într-o anumită perioadă; – date referitoare la prestator, sau alte date privilegiate ale acestuia.
 
Review – o evaluare scrisă de beneficiarul unui serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a afirma dacă serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
 
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator/client față de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare comandă putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele
 
Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.
 
Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/ telefonic/chat etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la bunuri și servicii adăugate în secțiunea “Cont / Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
 
Confirmare comandă  prin confirmarea comenzii se desemnează momentul în care instituția bancară transmite către Digital Just Tax prin sistemele informatice integrate faptul că sumele transmise de mandant mandatarului au fost transferate cu succes în contul acestuia din urmă. 
 
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor astfel cum sunt precizate în descrierea acestora.
 

Conținut website și Copyright

Întregul conținutul website-ului este proprietatea companiei Digital Just Tax și este protejat de legislația României. Compania Digital Just Tax este autorul website-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române şi internaționale.
 
Toate informațiile conținute, incluzând texte, imagini, afișe, bannere, elemente grafice, scripturi sau orice alte date, sunt proprietatea companiei Compania Digital Just Tax. Conținutul website-ului www.digitaljust.ro, integral şi/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Compania Digital Just Tax.
 

Responsabilitate 

Compania Digital Just Tax își asumă următoarele obligații prin furnizarea serviciului de plată a taxelor judiciare de timbru și a altor taxe de timbru – astfel, compania se obligă:
 • să achite în termen de 24 de ore lucrătoare de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată în numele și pe seama mandantului, suma pusă la dispoziție de către acesta cu titlu de taxă judiciară de timbru în contul dedicat plății acestora în conformitate cu prevederile OUG 80/2013.
 • să identifice contul corespunzător pentru plata taxei având la bază datele transmise de mandant, cea mai importantă dintre acestea fiind localitatea de domiciliu ori sediul acestuia.
 • să transmită mandantului sumarul comenzii și dovada achitării taxei judiciare de timbru în cel mai scurt timp cu putință, dar maxim 24 de ore lucrătoare de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată.
 • transmită, prin e-mail, la instanța indicată de mandant în formularul de plată dovada achitării taxei judiciare de timbru, în maxim 24 de ore lucrătoare de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată
 
Compania Digital Just Tax nu va fi responsabilă pentru pagubele apărute prin refuzul recunoașterii ori folosirea inadecvată a dovezii achitării taxelor judiciare de timbru realizată prin virament bancar, respectiv a ordinului de plată semnat de debitorul mandatat a taxei și vizat de instituția de plată, în conformitate cu prevederile art. 1504 C.Civ. Compania respectă toate cerințele legale ce impun condiții de formă și fond pentru probarea efectuării plății prin virament bancar, eventualele refuzuri nejustificate a recunoașterii ordinului de plată reprezentând abuzuri ori neglijențe grosiere a legislației europene și naționale în vigoare. În acest sens, juriștii din cadrul Digital Just se angajează să ofere suport într-un timp rezonabil clienților afectați, dar fără să accepte că există vreo culpă a companiei în raport de potențialul refuz. Situația este identică și vizavi de înregistrarea dovezii de plată la instanță, sens în care nu putem garanta înregistrarea propriu zisă, ci doar transmiterea către respectiva instanță indicată în formular.
 
Compania Digital Just Tax de asemenea nu își asumă răspunderea vizavi de introducerea incorectă a datelor din cadrul formularului de plată, website-ul utilizând algoritmi automatizați în selectarea conturilor corespunzătoare conform OUG 80/2013, clientul fiind singurul responsabil pentru corectitudinea introducerii datelor și a completării câmpurilor.
 
În cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a serviciile oferite în sensul obligațiilor de mai sus, valoarea maximă a obligațiilor / daunelor patrimoniale față de client este valoarea sumei încasate de la clientul respectiv și facturată ca atare.
 
Compania Digital Just Tax nu își asumă erorile bancare ce pot apărea în raport de infrastructura colaboratorului nostru de plată (nefuncționarea serviciului procesatorului de plăți, mentenanța realizată asupra conturilor, ș.a.m.d) și nu putem fi trași la răspundere din cauza nefuncționalității serviciilor prestate de acesta. Cu toate acestea, vom realiza toate eforturile posibile pentru a remedia potențiala eroare. 
 

Politica de restituire în cazul neîndeplinirii obligațiilor la termen

În situația în care plata nu este realizată în termen de 48 de ore lucrătoare de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată:
 • clientul este inițial chestionat, ulterior manifestării de voință a acestuia, vizavi de ceea ce dorește: efectuarea plății peste termen sau returul sumelor transferate
 • în funcție de răspunsul clientului, fie se continuă realizarea plății, fie se returnează întreaga sumă transferată** 
În situația în care se demonstrează că realizarea plății s-a efectuat într-un cont eronat și nu în cel corespunzător indicat prin utilizarea algoritmilor, din culpa exclusivă a colaboratorilor de plată, compania Digital Just Tax se obligă  doar să asiste persoana prejudiciată să recupereze aceste sume direct de la terții cocontractanți.
  
În situația în care se demonstrează că realizarea plății nu s-a putut efectua în termenul indicat mai sus, din culpa exclusivă a colaboratorilor de plată, iar sumele percepute se află sub controlul companiei Digital Just Tax, aceasta se obligă să returneze sumelor încasate, cu excepția prețului serviciului.   
 
 
**returul sumelor de bani se realizează în situația demonstrării culpei exclusive a companiei în neefectuarea plății.  
 

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează va fi considerată tentativa de fraudare a sistemelor www.digitaljust.ro și va atrage răspunderea juridică civilă, penală ori contravențională, după caz. 
 

Politica de livrare

În ceea ce privește livrarea dovezii achitării taxei de timbru și a documentele justificative, acestea se vor comunica clientului pe e-mail, la adresa indicată de acesta cu ocazia creării contului sau confirmării comenzii. 
 
În situația în care utilizatorul nu optează în sens contrar opțiunii predefinite, compania Digital Just Tax își asumă obligația de a transmite instanței competente dovada achitării taxei și documentele justificative. 
 

Modificarea termenilor și condițiilor 

Compania Digital Just Tax își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.
 

Litigii 

În cazul unor eventuale conflicte între Compania Digital Just Tax și utilizator, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabilă - contactând compania pentru conciliere amiabilă, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanțele române, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

Politica de confidențialitate & Politica Cookie 

Toate informațiile furnizate de utilizatori sunt confidențiale. Pentru mai multe detalii cu privire la Politica de confidențialitate sau Politica Cookies, vă rugăm să accesați paginile dedicate. 
https://digitaljust.ro//files_/Logo-DJT_centrat-albastru-small.png

Avantajele colaborării cu noi:

  • Eficientizarea timpilor necesari efectuării plății pentru taxele judiciare de timbru.

  • Serviciul cel mai ieftin de pe piață. Accesibil, convenabil, instant și unic - 24/7.

  • Partenerii noștri pot refactura achitarea taxei, fie aceștia executori, avocați ori companii.

  • Cel mai complex calculator de taxe judiciare - peste 130 de tipuri de taxe judiciare.

  • În situații completării numărului dosaruluii, vă înregistrăm direct dovada achitării. 

  • Tranzacții sigure, cu protocoale de securitate standardizate la nivel global (Visa, Mastercard).

  • Costuri reduse de tranzacționare, fiind cea mai avantajoasă variantă de plată a taxei.

  • Dovada de plată se eliberează instantaneu, putând fi înregistrată imediat la instanță.

  • Garantăm că plata se realizează în conturile special create, conform OUG 80/2013. 

  • Plata taxei se poate realiza și fără a deține cont pe platforma online – simplu și rapid.

  • Patenerii noștri pot verifica toate detalii cu privire la stadiul comenzii și înregistrarea plății. 

  • Evitați două deplasări inutile: pentru a achita taxa și pentru a înregistra dovada achitării. 

  • Clienții neînregistrați pot opta pentru înregistrarea gratuită a dovezii achitării taxei. 

  • Atât profanii cât și specialiștii pot calcula exact costurile viitoare ale unui potențial litigiu. 

  • Calculatorul permite cumularea taxelor în cazul unor petite mutiple, indiferent de temei.

  • Calculatorul este construit având o bază de date de peste 130 de tipuri de taxe judiciare.

  • Formularul de comandă este intuitiv și ușor de utilizat, putând fi folosit de orice persoană.

  • Dacă întâmpinați probleme, suntem doar la un click distanță, pe tot parcursul procesului. 

  • Dacă aveți nelămuriri, oferim consultanță inclusiv cu privire la tipul taxei ce trebuie achitată. 

  • Partenerii noștri pot monitoriza tranzacțiile încheiate, recurența acestora și tipurile de litigii.

  • Partenerii noștri pot realiza plăți recurente, în cazul litigiilor de o anumită tipologie.