Calculator taxă timbru judiciar

Calculatorul taxei de timbru judiciar online

Calculatorul taxei de timbru judiciar a fost creat pentru a ajuta atât justițiabilii, cât și profesioniști ai dreptului (magistrați, avocați, executori, notari) pentru a calcula cuantumul aferent taxei judiciare de timbru. Taxa de timbru judiciar în sine reprezintă costul aferent judecării litigiului de către sistemul judiciar, iar în cazul justițiabilului, acest calcul ajută la estimarea costurilor litigiului, iar în cazul magistratului, permite calculul respectivei taxei.

Cum utilizezi calculatorul pentru a afla cuantumul taxei de timbru judiciar

Calculatorul taxei de timbru judiciar se utilizează folosind un nomenclator, respectiv o listă a tuturor tipurilor de acțiuni ce implică plata taxei de timbru judiciar. Odată selectată acțiunea, calculatorul taxei fie va indica valoarea exactă a cuantumului taxei de timbru, în situația în care este fix, fie va deschide un nou tab, pentru a se introduce o bază de calcul, în situația în care taxa judiciara de timbru este variabilă. Tab-ul va fi nominal și va descrie valoarea ce trebuie introdusă. Datele introduse vor putea reflecta: valoarea declarată a unui imobilul, valoarea unei alte taxe, valoarea unui contract, valoarea bunurilor componente a masei succesorale, etc.

Calculul taxei aferent acțiunii

Alături de calculul aferent fiecărui tip de acțiune privită singular, instrumentul permite și calculul taxei în situația în care există mai multe capete de cerere cu finalitate diferită. Astfel, se vor putea cumula mai multe taxe, dacă situația o cere.

OUG 80/2013 actualizat la data de 01 a fiecărei luni.

https://digitaljust.ro//files_/Logo-DJT_centrat-albastru-small.png

Avantajele colaborării cu noi:

  • Eficientizarea timpilor necesari efectuării plății pentru taxele judiciare de timbru.

  • Serviciul cel mai ieftin de pe piață. Accesibil, convenabil, instant și unic - 24/7.

  • Partenerii noștri pot refactura achitarea taxei, fie aceștia executori, avocați ori companii.

  • Cel mai complex calculator de taxe judiciare - peste 130 de tipuri de taxe judiciare.

  • În situații completării numărului dosaruluii, vă înregistrăm direct dovada achitării. 

  • Tranzacții sigure, cu protocoale de securitate standardizate la nivel global (Visa, Mastercard).

  • Costuri reduse de tranzacționare, fiind cea mai avantajoasă variantă de plată a taxei.

  • Dovada de plată se eliberează instantaneu, putând fi înregistrată imediat la instanță.

  • Garantăm că plata se realizează în conturile special create, conform OUG 80/2013. 

  • Plata taxei se poate realiza și fără a deține cont pe platforma online – simplu și rapid.

  • Patenerii noștri pot verifica toate detalii cu privire la stadiul comenzii și înregistrarea plății. 

  • Evitați două deplasări inutile: pentru a achita taxa și pentru a înregistra dovada achitării. 

  • Clienții neînregistrați pot opta pentru înregistrarea gratuită a dovezii achitării taxei. 

  • Atât profanii cât și specialiștii pot calcula exact costurile viitoare ale unui potențial litigiu. 

  • Calculatorul permite cumularea taxelor în cazul unor petite mutiple, indiferent de temei.

  • Calculatorul este construit având o bază de date de peste 130 de tipuri de taxe judiciare.

  • Formularul de comandă este intuitiv și ușor de utilizat, putând fi folosit de orice persoană.

  • Dacă întâmpinați probleme, suntem doar la un click distanță, pe tot parcursul procesului. 

  • Dacă aveți nelămuriri, oferim consultanță inclusiv cu privire la tipul taxei ce trebuie achitată. 

  • Partenerii noștri pot monitoriza tranzacțiile încheiate, recurența acestora și tipurile de litigii.

  • Partenerii noștri pot realiza plăți recurente, în cazul litigiilor de o anumită tipologie.